WIJ GAAN ONS HARD MAKEN VOOR ONZE PROGRAMMAPUNTEN

WIJ ZIJN ER VOOR U EN NIET ANDERSOM

Wij als Beter voor Vlaardingen zitten niet voor een functie elders, maar wij zitten er voor u, de vlaardinger. Samen met u willen wij zorgen voor een leuker, mooier, en schoner Vlaardingen. Dit willen we samen met u doen. Samen met de oppositie partijen, deze partijen moeten nu samenwerken als 1 blok. Dan maken we kans om Vlaardingen zonder landelijke politieke invloed weer positief neer te zetten.

Onze programmapunten

Vlaardingen had t/m de jaren negentig een regiofunctie. Mensen uit het Westland en Schiedam kwamen hier winkelen en gingen stappen in het centrum.
Helaas is dat niet meer zo. Het is slecht gesteld met de veiligheid. Er is geen visie voor de binnenstad. Vuilnis ligt op straat.
De woningnood is hoog. Vastgoedinvesteerders domineren de markt en zetten gerust 10 huurders in één pand. Is dit wat u wilt? Nee toch!
Als lokale partij pakken wij dit aan samen met U!

 • Veiligheid verhogen
 • Handhaving in ploegendiensten
 • Verbeteren veiligheidsplan
 • Meer regelmatig groenonderhoud & onkruidverwijdering.
 • Iets kapot? Direct herstellen indien mogelijk
 • BuitenbeterApp verbeteren
 • Gastvrij Vlaardingen
 • Duidelijke bewegwijzering.
 • Makkelijker maken voor het organiseren van evenementen
 • Armoede aanpakken
 • Eenzaamheid aanpakken
 • Betere zorgverlening
 • Levensbestendig wonen
 • Schuldhulp en Preventie
 • Een begrijpelijk parkeerbeleid
 • Meer overleg met vastgoed
 • Meer overleg met de ondernemers
 • Meer gezelligheid in het centrum organiseren
 • Meer groen in het Centrum
 • Bed, Bad, Brood en Begeleiding!
 • Meer inspraak voor onze inwoners
 • Bouw crematorium
 • Ecologisch zwembad
 • Kunst en Cultuur
  Theater, Kade40, Kroepoekfabriek, Museum verbinden
 • Verbetering inventarisatie subsidies
 • Openbaar groen
 • Waterkwaliteit en waterrecreatie
 • Dieren welzijn
 • Duurzaamheid en milieuvriendelijke initiatieven ondersteunen
 • Watertuinen
 • Beweging voor jongeren, zo vroeg mogelijk
 • Voortijdige schooluitval en onderwijsachterstand terugdringen
 • Ondersteuning laaggeletterdheid
 • Verkeer en vervoer
 • Bedrijven, ondernemingen en winkels en schoolstage
 • Meer controles Bedrijventerreinen
 • Lokale aanbesteding
 • Koopzondag aan de ondernemers zelf
 • Werk en inkomen Verbeterpunten Stroomopwaarts
 • Gratis kennismakinglessen door sportverenigingen
 • Aantrekken vrijwilligers voor sportverenogingen
 • Sport voor senioren
 • Alle nieuwbouw energieneutraal of energiepositief
 • Wonen + Politiekeurmerk
 • Woningverbetering
 • Doorpakken Sprij-panden
 • Historische- en Gezichtsbepalende panden beschermen
 • Speelvoorzieningen
 • Wijkwensen en wijkinitiatieven
 • Een buurthuis in elke wijk
 • Minder regels horeca en uitgaan